Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.
Kan vi hjælpe?
7015 3232

Færdselsregler på pisten - sikkert skiløb er sjovt skiløb!

Det International Skiforbund (FIS) har udarbejdet et sæt færdselsregler for at øge sikkerheden på pisten. Det gavner både dig selv og dine med-skiløbere at overholde de 10 regler.   

1. Vis hensyn til andre skiløbere 
Som skiløber skal du respektere andre skiløbere og ikke udsætte dem for fare.   

2. Kontrol af fart og adfærd 
En skiløber eller snowboarder skal altid være i kontrol over sit skiløb, hvorfor fart og adfærd skal tilpasses færdighedsniveau, terræn, vejr, sigtbarhed og tæthed af trafik på pisten.   

3. Valg af spor 
En bagfrakommende skiløber eller snowboarder skal være opmærksom på at vælge et spor, der ikke er til gene eller fare for de forankørende. Langsomme skiløbere har fortrinsretten.

4. Overhaling 
Den overhalende skiløber skal altid overhale langt udenom den langsomme skiløber, såfremt den langsomme skiløber får plads til alle sving og bevægelser, kontrollerede som ukontrollerede. Det er altid den bagfrakommende skiløber, der har ansvaret.   

5. Start 
Inden skiløbet startes, genoptages efter standsning eller klatring op ad pisten, skal skiløberen eller snowboarderen altid orientere sig opad og nedad for ikke at bringe sig selv eller andre i fare.   

6. Standsning på pisten 
En skiløber eller snowboarder må aldrig standse på pistens snævre/smalle steder eller steder med dårligt udsyn (fx efter en bakketop eller skarpt sving). Hvis du stopper på pisten, gør det da i kanten.

7. Til fods på pisten 
Hvis det er nødvendigt for en skiløber eller snowboarder at gå eller klatre opad eller nedad på pisten, skal dette foregå i pistens udkant.   

8. Skiltning 
En skiløber eller snowboarder skal respektere skiltningen om eventuelle påbud eller advarsler i terrænet.   

9. Hjælp ved ulykker 
Enhver skiløber eller snowboarder er forpligtiget til at yde hjælp ved ulykker.   

10. Legitimationspligt 
Ved uheld skal enhver skiløber eller snowboarder og ethvert vidne udveksle personlige data – hvad enten man er vidne eller direkte involveret.