Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.
Kan vi hjælpe?
7015 3232

Nyttige gloser på skiferien

I dag er det sjældent et problem at gøre sig forståelig og forstå de lokale på skiferien. Et par få udenlandske gloser kan dog hjælpe på vej. Det viser desuden interesse og venlighed at benytte det lokale sprog – selv med udpræget dansk accent. Så tag smilet med på skiferie og gør flittigt brug af de 10 gloser.